submit


Соок ылшы ӹлен. Мӹнь тиштӹ, ылмы ужын дӓ мон кердӹдӓ манын, укш, лачокат яратен. Ӹрвезӹ мӹлӓм вӓшлиӓт, честный, лывыргы, шукы кого романтика шопинг партнер доно, куштенӹт, качкаш йӓмдӹлӓ, яратымы бикини пляж “ик урет, кушкынат мӹлӓнем, ӹшке ирӹкӹн пуаш дӓ ӹнян лижӹ манын соок нигынамат ак кодын тӓгӱ-ӓнят попа, тӓ мам тӓ гӹц карангденӹт. Дӓ, кынам мӹнь колем дӓ нападенижӹ гишӓн критиквлӓ шая, мӹнь, лачокат, пиш нӹнӹ силан уке, мӹнь вет пӓлет, кӱ мӹнь ылам». “Соок тенге ак сдаялт, тӹнь ма, южнамжы тидӹ анжыкта, силан тӓ ситӓ, манын колтышыц. Мӹнь яратымы спорт яратышы эдем кӹлӹмдӹм волейболла мадын пиш шӹп каштшашлык, теннис, музыка-тидӹ мӹньӹн фракционность, честный дӓ цевер. ответственный эдем ширӹ, принцесса честный эдем ӹшке мӹньӹн честный дӓ ӹштӹмӹлӓ. пӓлӹ, кыце проблемывлӓштӹм решӓт, йиш ӹлӹмӓш. Ӹрвезӹ мӹлӓм вӓшлиӓт, честный, лывыргы, шукы кого романтика партнер доно

About